Geslaagde kick-off samenwerkingsverband Passend Onderwijs

25 juli 2013 -  

logo PassendWijsDe nieuwe wet Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd, ook in regio Arnhem e.o. Het daarvoor opgerichte samenwerkingsverband PassendWijs vroeg Brody een communicatiestrategie te ontwikkelen en de kick-off te organiseren.

De invoering van Passend Onderwijs is een ingrijpende operatie in Nederland. Overal moeten scholen van het reguliere en speciaal onderwijs met elkaar gaan samenwerken om elk kind passend onderwijs te kunnen bieden. Oude zorgstructuren worden ontbonden, regio’s opnieuw ingedeeld, de rugzakfinanciering verdwijnt… kortom veel onzekerheid bij ouders, leerkrachten en bij de ondersteunende diensten. Zo ook in het nieuw opgerichte samenwerkingsverband PassendWijs (regio 25-06) waar scholen uit Arnhem e.o. en een deel van de Betuwe één regio vormen. Marianna van den Broek (Brody) neemt deel in de werkgroep Communicatie van dit samenwerkingsverband om het bestuur te adviseren. Ze heeft een communicatieplan geschreven dat de leidraad vormt bij het succesvol implementeren van de Passend Onderwijs in deze regio.

Geslaagde kick-off
De eerste actie was een kick-off die Brody samen met UnIK in januari 2013 heeft georganiseerd. Een kick-off voor alle scholen in deze regio om te informeren, te enthousiasmeren en te verbinden. Alle neuzen dezelfde kant op; en daarin zijn we zeker geslaagd. Samen met Hester Macrander hebben we de vorm van deze aftrap bepaald; Hester presenteerde de middag op een leuke, humorvolle manier. Ruim 400 mensen in de zaal gingen na afloop gerust en enthousiast naar huis, waaronder een vertegenwoordiger van het ministerie OC&W.

Een impressie van die middag, door Brody samengesteld:

Reacties zijn gesloten.