Halt Gelderland meer in het nieuws

17 februari 2013 -  

logo Halt GelderlandHalt Gelderland wilde haar preventieve activiteiten meer onder de aandacht brengen bij gemeenten, politie, welzijnswerk en winkeliers. De directie vroeg Brody haar daarbij te helpen. Brody heeft daarvoor in eerste instantie een communicatieplan ontwikkeld en schrijft al jaren tal van persberichten, jaarberichten en folders voor dit Halt-bureau. Blijkbaar werk het!

Halt Gelderland* is Bureau Halt voor provincie Gelderland. Ze voert de haltafdoeningen, alternatieve werk/leerstraffen bij lichte overtredingen, in opdracht van Justitie uit om daarmee jongeren een tweede kans te geven. Maar Halt Gelderland doet ook veel aan preventie van jeugdcriminaliteit en dat is nog lang niet bij iedereen bekend. Dus werk aan de winkel voor Brody.

In 2008 heeft Brody aan de hand van een analyse een communicatiestrategie ontwikkeld en is daarna aan de slag gegaan met de uitvoering ervan. Zo laten we rond projecten, het verschijnen van  het jaarbericht en in de vuurwerkperiode prikkelende persberichten richting pers gaan, wat tot aanzienlijke aandacht in de media leidt. Ook hebben we diverse informatiefolders en webteksten geschreven voor ouders en over speciale leerstraffen bij overtredingen waarbij alcohol in het spel is. En natuurlijk onze jaarberichten, waarmee Halt Gelderland echt een visitekaartje in handen heeft.


folder OvtJ
*Halt Gelderland is 1 januari 2013 opgegaan in één landelijke organisatie. De communicatie wordt nu vanuit het landelijke bureau Halt voor alle afdelingen gedaan.

Reacties zijn gesloten.